| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

ביום חמישי 08/11/2012 הועדה לתכנון ובניה במועצה תהיה סגורה עקב יום הדרכה לעובדי המחלקה. לא יהיה מענה טלפוני וקבלת קהל.

בברכה,
מירב סובול
הועדה המקומית ותכנון ולבניה
מועצה אזורית חוף השרון
09-9596505