| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לחיילים וחיילות תושבי המועצה,

1. הריני להודיע בזה כי על-פי סעיף 4א לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד- 1994, תתקיים בבחירות הקרובות למועצה האזורית הצבעה של חיילים, בקלפיות מיוחדות.

2. הקלפיות המיוחדות כאמור יוצבו בבניין המועצה האזורית חוף השרון בקיבוץ שפיים ושעות פעילותן יהיה כדלקמן:
א. יום ה', ט"ו חשון התשע"ג (29 בנובמבר 2012) בין השעות 16:00 עד 22:00
ב. יום ו' ט"ז חשון התשע"ג (30 בנובמבר 2012) בין השעות 07:00 עד שעתיים לפני כניסת שבת
ג. מוצאי שבת, י"ז חשון התשע"ג (1 בדצמבר 2012) משעה לאחר צאת שבת עד 23:00

3. חיל המבקש להצביע בקלפי לחיילים כאמור יזדהה בפני ועדת הקלפי בתעודת זהות (אין חובה להציג ספח) וכן בתעודת חייל. ההצבעה תהיה במעטפות כפולות. חייל הנמצא בשמ"פ יציג צו גיוס או אישור המפקד בדבר שירותו.

מוטי ברקוביץ       
מנהל הבחירות במועצה אזורית  חוף השרון