| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום רב,

בשם ועדת הנוער של סניף השלושה - האיחוד החקלאי ברצוננו להודות לכם על הסדרת מגורי רכז הסניף בתחומי המושב כפר נטר. אנו רואים חשיבות רבה להסדרת בית קבע שישמש למגורי רכז הסניף ואנו בטוחים שיהיה בכך כדי להגדיל את יכולת הסניף להמשיך ולגייס לשורותיו רכזים איכותיים וזאת במקביל לחיסכון משמעותי בעלויות מגורי הרכז. 

כידוע לכם במקביל לגידול המשמעותי של החניכים וחברי הצוות בסניף, הוצאות הסניף הולכות וגדלות. עיקרן של הוצאות אלו ממומן מכספים שהקצו לכך שלושת הוועדים ומתשלום שנתי של הורי החניכים. אין ספק, כי חיסכון בעלויות מגורי הרכז יאפשר את הקצאת הכספים הללו למטרות חינוכיות ראויות במסגרת פעילויות הסניף. 

במשך שנים רבות שאפנו וביקשנו כי יוסדר בית שמטרתו תהיה מגורי רכז הסניף ואנו מודים לכם שהשכלתם לראות את כל היתרונות הללו ובחרתם לשכן את רכז הסניף הנוכחי (ואת הבאים אחריו) בתחומי המושב. אנו משוכנעים שבחירה זו תיטיב עם המושב ותעצים את פעילות הנוער בתחומיו.

בכבוד רב,
ועדת הנוער - סניף השלושה