| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,

לתשומת לבכם, אותר ורוסס נחיל צרעות בגן החשמל בהרחבה. אתם מתבקשים להיזהר ולא להסתובב בגן היום ומחר.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net