| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום רב,

בימים האחרונים הגיעו תלונות של תושבים על סקר המתבצע כביכול מטעם המועצה. מאחר ובתקופת בחירות חל איסור על המועצה לבצע סקרים ברצוני להבהיר כי אין המועצה מבצעת בימים אלו סקר כלשהו וכל אמירה שהסקר הוא מטעמה היא בבחינת הטעייה.

בברכה,
הילה טרייבר
מזכירת המועצה