| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

ביום שלישי הקרוב 04.12.12 יתקיימו בחירות לראשות המועצה למליאת המועצה ולועד מקומי. הבחירות יתקיימו במועדון משעה 08:00 עד 21:00 ללא הפסקה. רשימות המועמדים מפורסמות בקובץ זה. הרשימות מפורסמות גם על לוחות המודעות בכפר.

בברכה,

טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.ne