| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]


אבד כלב פודל קטן. מי שרואה אותו מתבקש להתקשר למזכירות בית יהושע בטלפון: 09-8997267