| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,

לאור בקשותיכם ולצורך הסדרת גישה נוחה וקלה לפינות הגזם, יבנו רמפות מבטון בכניסות למבנים. בניית הרמפות תתבצע מיום שישי הקרוב ועד יום שני (כולל) 9-12.11.12. אבקשכם בימים אלו להניח את הגזם בתוך המבנה ולא בכניסה או מחוצה לו כך שניתן יהיה לבנות את הרמפות.

לאור בקשותיכם והחשיכה המוקדמת, הרחבנו את התאורה בשביל המחבר בין הכפר להרחבה.

בברכה,
רמי שוחט
יו"ר וועד מקומי