| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

להלן התוצאות הרישמיות של הבחירות המקומיות שנערכו ב-4.12.12.

לראשות המועצה נבחר אלי ברכה.
 


לנציגות כפר נטר במליאת המועצה נבחר גדי מחלב.
  

 תוצאות הבחירות לועד המקומי:
 


תוצאות הבחירות בכל יישובי המועצה
לראשות המועצה
לועדים המקומיים