| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

בשעה טובה נפתחת ההרשמה לגני הילדים שנת תשע"ד. הרישום יערך במזכירות הועד המקומי של כפר נטר בתאריכים הבאים:

יום ג' 15.01.12 בשעות  16:00-18:00
יום ה' 17.01.12 בשעות 16:00-18:00
יום ו' 18.01.12 בשעות  08:30-10:00
יום ב' 21.01.12 בשעות  16:00-18:00
יום ד' 23.01.12 בשעות  16:00-18:00
יום ו' 25.01.12 בשעות  08:30-10:00

זכאים להירשם רק ילדים שכתובתם כפר נטר או בית יהושע, ילידי 2008,  2009  ו- 2010  (עד תאריך 7.12.10). יש להצטייד בתעודות זהות של שני ההורים. שימו לב, צריכים להירשם גם ילדים הנמצאים כיום באשכול גני הילדים.

להתראות,
רחל גולומביק
רכזת הגנים
4844560 054