| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי המועצה שלום,

מועצת חוף השרון ממשיכה במבצע לסירוס ועיקור חתולי רחוב כדי להתמודד עם בעיית ההתרבות של חתולים אלו. כבר מזה כמה שנים, עקב פסיקת בג"צ, חל איסור על המתה או על העברת חתולים ממקום למקום. אוכלוסיות החתולים מהוות חלק בלתי נפרד וחשוב במאזן האקולוגי שהוא למעשה מערכת יחסי הגומלין בין כלל בעלי החיים והצומח בטבע. המאזן האקולוגי מקיים שיווי משקל שמשפיע על בתי גידול, תפקודם ויציבותם. פגיעה במגוון המרכיבים מפירה את המאזן, מופר גם שיווי המשקל והמערכות האקולוגיות עלולות להשתנות לבלי הכר, עד כדי הרס של בתי גידול שלמים.

לצורך הדוגמא בתל אביב מתבצעים עיקורים בהיקף גדול כבר מזה כמה שנים, ההפחתה בכמות החתולים עקב העיקורים הייתה כה משמעותית עד שבעיר הייתה התפרצות של חולדות ועכברים. כך שברור לכל כי החתולים הם חלק חשוב מהמאזן בטבע.

כדי למזער את המטרד התברואתי שהם מהווים, במרבית הישובים מתבצעות האכלות מרוכזות במרחק מהבתים, חתולים לא יתעניינו בחצרות פרטיות ובפחים אם יהיו שבעים.

בנוסף כאמור נמשכת היוזמה הברוכה של עיקור וסירוס מטעם המועצה. מטרת המבצע לדלל את אוכלוסיית חתולי הרחוב באופן שיחסוך מאיתנו את מראות החתולים הדרוסים על הכביש, החתולים החולים והפצועים, הגורים המסכנים חסרי הבית וגם יקטין את המטרד שלעיתים הם מהווים עבור התושבים.

עיקר הטיפול הוא באוכלוסיות גדולות של חתולי רחוב חסרי בעלים. במהלך המבצע נלכדים אותם חתולים, עוברים עיקור או סירוס וחיסון נגד כלבת ומשוחררים בחזרה למקום ממנו נאספו. החתולים אלה מסומנים אחרי ההליך על ידי חיתוך באוזנם, המבצע מוגבל מבחינה כמותית ולכן הוא מיועד לחתולים חסרי בעלים בלבד.

למי שמכיר אוכלוסיות כאלו יש לפנות ישירות ולתאם לכידות עם איריס בטלפון 052-2735805

בברכה,
ד"ר סיתונית כץ