| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

- בשביל המחבר נמצאו אופניים של ילד/ה
- נמצאו משקפיים של רודי פרוג'קט

הבעלים מוזמן לפנות למזכירות.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net