| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,
בחודשים האחרונים היו מספר רב של תקלות בתאורת הרחוב. ברצוני ליידע אתכם, שהוועד מודע לבעיות ופועל לתיקון וטיפול בתקלות ושיקום מערכת החשמל.

בברכה,
רמי שוחט
יו"ר וועד מקומי כפר נטר