| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

ביום רביעי 6/3/13 יתקיים ניסוי צופרים בכל רשויות נפת שרון. הניסוי יתקיים בשונה משאר הניסויים שבוצעו עד כה בשעה 17:05. אנא הודיעו לדיירים ולהורים מבוגרים.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net