| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

ציבור התושבים נשים, גברים וטף, מוזמן ליטול חלק באירועי חג הפסח המתקיימים במסגרת בית הכנסת.

תפילת ערב חגיגית: יום שני 25.3.13 בשעה 17:55
תפילת בוקר חגיגית: יום שבת 26.3.13 בשעה 8:30
תפילת ערב חגיגית: יום ראשון "שביעי של פסח" 31.3.13 בשעה 18:55
תפילת בוקר חגיגית: יום שני שביעי של פסח" 1.4.13 בשעה 8:30
סעודת המשיח: יום שבת "שביעי של פסח" 1.4.13 נקיים בבית הכנסת את הסעודה המסורתית לסיום החג בשעה 18:15.

ניתן לקיים את המנהג המסורתי של מכירת חמץ כמו גם כל שאלה הקשורה לחג, אצל רב בית הכנסת הרב נפתלי מינצברג בטלפון: 054-7260945

פסח כשר ושמח,
ועד בית הכנסת כפר נטר