| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום רב,

ביום ראשון 21.04.13 בן השעות 14.00-18.00 יתקיים יום ערעורים לסקר שנערך בכפר נטר, בנוכחות נציגי חברת המדידה ומחלקת הגביה. כל תושב המעוניין לברר באשר לשומה שקיבל מוזמן להגיע למשרדי הועד בן השעות המצוינות לעיל עם תשריט המדידה, והודעת השומה שהתקבלה.

בברכה,
ענת פש
מנהלת מחלקת הגביה מועצה אזורית חוף השרון
משרד: 09-9596575
נייד: 050-6007287
פקס: 099596587

(הערה: לועד המקומי אין חלק בנושא קביעת וגביית הארנונה. אי לכך, יש להפנות את כל הבקשות והטענות הקשורות בארנונה ביום הערעורים ישירות לענת פש, מנהלת מחלקת הגביה, אשר תגיע למזכירות הוועד ביום ראשון)