| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים נכבדים,

בעקבות שאלות שעלו באשר לחיובי הארנונה שנשלחו, ברצוני להבהיר כי משרד הפנים מאז ומתמיד ראה כל מ"ר בנוי כחייב בארנונה, כולל מרפסות וסככות. עם זאת, בצו החדש שהוסדר ואושר במליאת המועצה במהלך 2011 הצליחה המועצה להחריג (קרי לא לחייב) את הנכסים הבאים:
מחסנים שאינם צמודים לבית
חניה עם קיר אחד  שאינה צמודה למגורים
פרגולות שאינן מקורות (בכל קירוי אטום לגשם)
מרפסות לא מקורות
מנהרות חקלאיות (מבנה פריק)
בתי רשת צל (מבנה פריק)

בברכה,
ענת פש
מנהלת מחלקת הגביה מועצה אזורית חוף השרון
משרד: 09-9596575
נייד: 050-6007287
פקס: 099596587