| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לידיעת התושבים,

המודד שהיה ביום הערעורים קיבל את כל החומר ויצור קשר בימים הקרובים על מנת לסיים עם כל הערעורים שהועלו.

בברכה,
ענת פש
מנהלת מחלקת הגביה מועצה אזורית חוף השרון