| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

הורים שלום,

ב-27.5.13  בשעה 20:00 תתקיים ישיבה של כלל הורי גני הילדים עם הוועד המקומי במועדון כפר נטר. בישיבה הוועד ידווח על הנושאים הבאים:

- מעבר הגנים לחוק חינוך חובה חינם
- מצב תקציב גני הילדים
- הערכות לשנה הבאה
- תשלומי הורים
- צהרון גני הילדים וקייטנות

השתתפותכם חשובה!

בברכה,
אתי בכר
מנהלת גני הילדים