| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

תושבי כפר נטר קיבלו במהלך חודש אפריל חשבונות ארנונה מהמועצה לאחר מדידות שנערכו בכפר בחודשים האחרונים. צו הארנונה שאושר ע"י המועצה, כולל שטחים שלא נכללו בעבר בחישובי הארנונה וכן שטחים שהחיוב בהם גדל ו/או שונה משטחי שירות לשטחים עיקריים. המועצה החליטה לגבות תשלום ארנונה עבור פרגולות, סככות, בריכות שיחה, מרתפים וחניות כשטח עיקרי. כמו כן, שונו סכומי הארנונה עבור חוות סוסים ושטחים אחרים.

בעקבות המדידות  החדשות גדלו השטחים המחויבים בארנונה בעשרות אחוזים. לאחר פניות רבות של תושבים, אשר קבלו מכתבים בהם שטחי הארנונה שלהם עלו בעשרות אחוזים ובהתאם התשלומים החודשיים, החלטתי  שלאור העובדה שאומנם תושבי כפר נטר היו הראשונים לקבלת חישובי השטחים החדשים, המאבק צריך לכלול את כל המושבים. 

בתאריך 30.04.13 כינסתי פגישה במשרד הוועד המקומי כפר נטר, של כל יושבי ראש הוועדים המקומיים (מלבד יו"ר וועד מקומי רשפון שלא הגיע). בישיבה זו הוחלט לבקש פגישה דחופה עם ראש המועצה, אלי ברכה בנושא. כמו כן, לפנות לעורכי דין לצורך קבלת הצעות מחיר עבור קבלת חוות דעת וייצוג משפטי בנושא.

עוד בטרם הפגישה עם המועצה, אשר נערכה ביום 13.05.13, נפגשתי יחד עם יו"ר וועד מקומי אודים ויו"ר וועד מקומי בני ציון עם עו"ד רונית פלג המתמחה בחיובי ארנונה. בפגישה זו קבלנו חוות דעת ראשונית, ממנה עולה שצו הארנונה 2013 לא רק שלוקה בחוסר סבירות ומידתיות, אלא גם לכאורה, אינו חוקי.

בפגישה במועצה, בה השתתפו ראש המועצה, סגנו, מנכ"ל, גזבר, מבקרת המועצה,  היועץ המשפטי של המועצה ועו"ד אשר מייצג את חברת גביית הארנונה מג.ע.ר וכן, יושבי ראש הוועדים המקומיים, הציג ראש המועצה את השיקולים השונים בהוצאת הצו. לטענתו למרות חוקיות הצו, המועצה החליטה שבניגוד להחלטה שהתקבלה, המועצה לא תחייב ארנונה בגין שטחי פרגולות וסככות וכן בריכות שחיה פרטיות יחויבו בתעריף נמוך יותר. חישובי השטחים החדשים והמעודכנים  ישלחו מחדש לתושבים. בפגישה זו הבענו ראשי המושבים, את עמדתנו שצו הארנונה לוקה בחוסר סבירות מידתית וכמו כן, על פי חוות הדעת המשפטית שבידנו, לכאורה גם בחוסר חוקיות.

סוכם שתתקיים פגישה בשבוע הבא, שבה ישתתפו נציגי המועצה, יועציה המשפטיים, נציגות של יו"ר הוועדים המקומיים ועו"ד רונית פלג. מטרת הפגישה היא להגיע להסדר שבמסגרתו, נחויב בארנונה רק על פי אישור שניתן ע"י שר הפנים ועל פי חוק. כמו כן, הסכימה המועצה לדחות את מועד האפשרות להגשת עתירה מנהלתית שכן מועד זה אמור לפוג בסוף חודש מאי.

ברצוני ליידע אתכם, כי לכל תושב עומדת האפשרות לערער על חיוב האנונה תוך 90 יום מיום קבלת הדרישה. אף על פי כן, סבורני, עדיף בשלב זה להמתין עם הגשת הערעורים עד לסיום המשא ומתן עם המועצה בעניין. במידה ולא נגיע להבנות, אכנס אספת תושבים באופן מידי, בה נגבש מדיניות משותפת בעניין.

אני תקווה, שהמשא ומתן יסתיים ברוח טובה, ותשלומי הארנונה המשולמים למועצה, יהיו מדתיים, סבירים, ולמותר לציין על פי חוק.
                                                 
בברכה,
שוחט רמי
יו"ר וועד מקומי כפר נטר