| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לחברי אגודת כפר נטר שלום רב,

ברצוני לעדכן כי בישיבת ועד האגודה שהתקיימה ביום 20.5.13 נבחרו ממלאי התפקידים הבאים:

משה רומם, יו"ר ועד האגודה 050-5218055
אבנר פוקס, גזבר הוועד 050-5819545
רם גולומביק, מ"מ יו"ר הועד ואחראי על נושא המים 054-3005557
משה רווה, נציג האגודה בהנהלת אגודת  נתיב 050-5391939
אלה יריב, הממונה על ארכיון הכפר 052-4569846

חברי הוועד עומדים לרשותכם בכל הנושאים הקשורים לאגודה. הנכם מוזמנים להיעזר בהם.

חברי ועדת ביקורת הנם:
שלמה מג'ר, יו"ר ועדת ביקורת 052-2755055
אברהם גולדמן 052-3514110

בברכה,
אורלי הדס
מזכירת אגודת כפר נטר