| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

 לתושבים שלום,

עונת היתושים החלה. מי שסובל באופן חריג מיתושים מוזמן להעביר לי: שם, טלפון, כתובת והאם מדובר ביתושים ביום או בלילה. אני אעביר את פניותיכם לטיפול המועצה.

בברכה, 
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net