| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

לאחרונה התקיימו מדידות חדשות בביתכם וזאת בעקבות סיכומים שהגיעה עו"ד פלג רונית עם עו"ד מהצרי המייצג את חברת הגבייה הנותנת שירותים למועצה. בכדי למנוע אי הבנות ולבדוק שאכן תוצאות המדידות החדשות תואמים לסיכומים הנ"ל, אבקשכם לפנות למשרדי הוועד המקומי  או לשלוח במייל/ פקס את תוצאות המדידות ואנו נבדוק עבורכם את המדידות.

כתומת האימייל למשלוח המדידות (טל): vadm.kfarnetter@013net.net
או בפקס: 09-8911213

בכבוד רב,
שוחט רמי
יו"ר ועד מקומי כפר נטר