| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

ועד מקומי כפר נטר מנהל את החיים המוניציפליים של כפר נטר בעזרת ועדות שונות המתכנסות אחת לחודש וממליצות בפני הועד בנושאים עליהן הן מופקדות. בין הועדות נכללות: ועדת תרבות, ועדת שמירה, ועדת גינון ואיכות הסביבה, ועדת חינוך וספורט, ועדת תשתיות ופיתוח. חלק ממטרת הועדות הינו שיתוף רחב של תושבים בקבלת ההחלטות ובעשייה בכפר.

צינתי בעבר שאחד היתרונות הבולטים בישוב קטן כשלנו זה היכולת של התושבים להשפיע בצורה ישירה על איכות חייהם. חשוב ביותר שמספר גדול של אנשים יהיו שותפים ומעורבים בחיי הקהילה שלנו. אבקשכם לשלוח במייל או בשיחה טלפונית עם טל, את העדפותיכם בהשתלבות בועדות הכפר.

כתובת האימייל למשלוח ההצעות: vadm.kfarnetter@013net.net
או בטלפון למזכירות (טל): 09-8999979

בברכה,
שוחט רמי