| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים שלום,

בימים האחרונים אנו עדים לתופעת ונדליזם לאורך השבילים בגן החשמל, הגן בהרחבה בין רחוב השיטה לרחוב האלה. גורמים מסוימים מנפצים את פנסי התאורה לאורך השביל. בכל יום לאחר שהדבר מובא לידיעתנו צוות חשמלאים ואנשי תחזוקה מתקנים וסוגרים זמנית את הפנס כך שלא יהווה מפגע בטיחותי, אך בכל יום אותם גורמים דואגים להסיר את הכיסוי שבוצע ולהכניס את הכיסוי לתוך בית המנורה. התופעה חוזרת על עצמה שוב ושוב. הנזק שנגרם הוא נזק כספי עצום, זאת בנוסף לסכנות הבטיחותיות שנובעות מפנסים מנופצים ומחשמל חשוף.

אנו מבקשים מכם לשים לב לנושא זה, לדבר עם ילדיכם ולבקש מהם "לפקוח עיניים" ולדווח על כל פעילות חשודה ושמתבצעת שלא כסדרה. אנו מבקשים את עזרתכם בנושא זה למען ביטחונכם ורווחת כולנו.

בברכה,
טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net