| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

לתשומת לבכם, אסור להשאיר זבל, קרטונים או כל פסולת אחרת ליד הפח הביתי. חברת פינוי האשפה מפנה את תכולת הפחים בלבד. קרטונים יש לזרוק בקרטוניה מאחורי הצרכנייה או להכניסם לתוך הפח. אין להשאיר קרטונים או פסולת ליד מיכלי המיחזור! מי שילכלך ייקנס. מספר תושבים כבר נקנסו.

להזכירכם, הוצבו שתי מכולות לפינוי פסולות שיפונו לפני החג או כאשר יתמלאו.

טל ארבל סינואני, מזכירת ועד מקומי
טל': 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net