| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

 לתושבים שלום,
החל מתאריך 11/8/13 ועד לתאריך  22/8/13 משרדי המועצה יהיו פתוחים בין השעות 07:30-13:00.

בברכה,
איטקה סקופ
לשכת ראש המועצה