| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

כמדי שנה מחלקת המועצה מלגות לסטודנטים תושבי המועצה. את הקריטריונים לקבלת המילגות ואת הטפסים קיראו והורידו כאן. את הטפסים יש להגיש  במזכירות המועצה במעטפה סגורה עליה מופיע שם המבקש עד ליום יום רביעי 31/10/2013 בשעה  12:00. לשאלות ניתן להתקשר 09-9596517.

בברכה,
אלי ברכה
ראש המועצה