| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

נציג כפר נטר במליאת המועצה התחלף. את מקומו של גדי מחלב החליף אורן שני.

בברכה,
אורית פלד, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vaadm.kn@013net.net