| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

לאור פניות רבות של תושבים המתלוננים על סכנה ומטרדים הנובעים מחניית רכבים במקומות שאינם מיועדים לכך ולמען שיפור איכות החיים ביישובי המועצה, מתחילה המועצה האזורית חוף השרון בימים הקרובים לאכוף את נושא החניות בתחום השטח המוניציפאלי שלה. האזורים בהם תתקיים האכיפה נקבעו בשיתוף פעולה מלא עם הועד המקומי כאשר הקו המנחה הוא אכיפה במקומות בהם החנייה היא בניגוד לחוקי התעבורה.

מדובר באזורים המסומנים באדום לבן, חניית נכים, חנייה על המדרכה שמפריעה למעבר הולכי רגל, הפרעה לתנועה וחנייה בתוך צומת. המועצה שומרת לעצמה הזכות הבלעדית לאכוף מעת לעת באזורי מפגעים נוספים כפי שתמצא לנכון. התושבים ואורחיהם מתבקשים לחנות כחוק באזורים המתאימים לחניה וזאת בהתאם לתקנות התעבורה המופיעות בחוק.

בכבוד רב,
בנק שלמה
מנהל מחלקת איכ"ס ופיקוח