| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

בעקבות אישור המועצה האזורית חוף השרון מיסי ועד מקומי כפר נטר יעודכנו החל מה- 1.1.2014 ויעמדו על 12.09 ש"ח למ"ר (לעומת 11.68 ש"ח למ"ר ב- 2013). אגרת השמירה השנתית לנכס תעמוד על 882.66 ש"ח (לעומת 866.10 ש"ח בשנת 2013). ועד מקומי כפר נטר גובה את מיסי הועד מהנמוכים מבין כל יישובי  המועצה. כך לדוגמא מיסי הועד בבית יהושע הינם כ- 20 ש"ח למ"ר ובאודים כ- 16 ש"ח למ"ר.

 עד היום לא עודכנו מיסי הועד בכפר נטר מאחר ובעבר כמחצית מהארנונה שנגבתה מגרנד נטר ומהתושבים הוחזרה לועד המקומי לצרכים השוטפים של הועד לטובת התושבים. בשנים האחרונות שיטת חישוב החזרי הארנונה מהמועצה האזורית חוף השרון לועד המקומי השתנתה. כיום מקבל הועד המקומי החזרי ארנונה מהמועצה המהווים כ- 20% בלבד מהתשלומים שאתם משלמים למועצה (כאמור בעבר הוחזר לועד המקומי כ- 50%). בפועל קטנו החזרי הארנונה שמקבל הועד המקומי ביותר מ- 300,000 ש"ח בשנה.

לפיכך על מנת שנוכל להמשיך לספק שירותים ברמה נאותה לתושבי הכפר התקבלה בישיבת הועד המקומי מיום 29.7.13 החלטה על העלאת מיסי הוועד המקומי מיום- 1.1.2014 ל- 18 ש"ח למ"ר. החלטה זו אושרה במליאת המועצה ודורשת את אישורו של משרד הפנים. במידה ושר הפנים יאשר את הבקשה החיוב יהיה רטרואקטיבי החל מה- 1.1.2014. עד אז יחויבו תושבי כפר נטר  ע"פ תעריף של 12.09 ש"ח למ"ר.

הודעות החיוב של מיסי הועד המקומי יישלחו מעתה באמצעות הדואר האלקטרוני, למעט תושבים שאין ברשותם דוא"ל.

בברכת שנה אזרחית טובה ומשגשגת,
רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי