| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום רב,

בחשבון המים האחרון לחודשים ינואר פברואר 2014 חלה טעות בחישוב התעריף הביתי. אף כי סך הצריכה הביתית בקוב נרשם נכונה, תעריף ביתי א' (התעריף הנמוך) חושב לפי צריכת חודש אחד במקום חודשים ולכן תעריף ביתי ב' (התעריף הגבוה) חושב על פי צריכה גבוהה יותר.

כיון שהטעות נתגלתה טרם החיוב בפועל בחשבונות הבנק (לבעלי הוראת קבע) חישבנו מחדש את הצריכה. התשלום  בפועל בחשבון הבנק יהיה מדויק. חשבון המים הבא (לחודשים מרץ אפריל)  יכלול זיכוי בחשבונית.

להבהרות ניתן לפנות למנהלת החשבונות הגברת הררי אביבה בטלפון 8997174 שלוחה 3.

בברכה,
אורלי הדס
מזכירת אגודת כפר נטר