| 0 תגובות ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

פיתוח שבילי האופניים בכל אזורי המועצה נמצא במקום גבוה בסדר העדיפויות ואנו משקיעים בנושא משאבים ניכרים בכדי לשפר את הנגישות בין הישובים למבוגרים וילדים ולעודד רכיבה חווייתית בין נופינו היפים.

הננו שמחים לבשר כי בקרוב יחל בכפר נטר פיתוח שביל רוכבי האופנים הראשון בחוף השרון אשר יקשר בין הישובים כפר נטר, בית יהושע, תל יצחק ואודים. שביל זה מהווה שלב ראשון בפיתוח רשת שבילי אופנים ליוממות פנאי ונופש ברחבי המועצה. שבילים נוספים יקשרו בין הישובים חרוצים, בצרה, בני ציון, שפיים ועד לרשפון ובשלב מאוחר יותר יפותחו שבילים נופיים באתרים שונים.

אנו מתחילים בפיתוח שבילי האופנים הצפוני בשל זמינות תכנונית שאפשרה קבלת מענק השתתפות ממשרד החקלאות והאצת תהליכים. תוואי השביל בכפר נטר שאורכו כ-2 ק"מ הוצג ואושר בפורום וועדי כפר נטר, במליאת המועצה ובוועדה המקומית. השביל ייסלל (ללא תאורה - משיקולי עלות) באמצעות אספלט ממערב לנחלות כפר נטר דרומה לכיוון בית יהושע. בשלב השני של פיתוח השביל תתבצע סלילה בבית יהושע לצורך הנגשה לרוכבי אופנים של אזור החוגים, בית הספר ושטחי הציבור. תוואי שביל האופנים הצפוני במלואו, לכשיושלם, יחבר בין הישובים כפר נטר, בית יהושע, תל יצחק ואודים.

לתשומת לב: בקרוב תיערכנה פניות אל חלק מבעלי הנחלות הגובלות בתוואי השביל אשר ערמו פסולת/עפר/מטרדים שונים בגבולות הנחלה באופן היוצר הפרעה לצוות העבודה. נבקשם לסלק לאלתר את המטרד. כמו כן תיערכנה פניות לפינוי פלישות בתוואי השביל. אי היענות תאלצנו להפעיל את הפיקוח ועל כן נודה על שיתוף פעולה.

אנא שתפו פעולה עמנו  בפיתוח השביל ונהנה ממנו כולנו.

שלכם,
ראש מועצה איזורית חוף השרון
אלי ברכה