| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

הננו קבוצה גדולה של תושבי המועצה מכל הישובים הפונים למועצה ומבקשים שינוי דרסטי במדיניות אכיפת חוק הפיקוח על כלבים, מדיניות המועצה פוגעת באיכות החיים של הכלבים ובעליהם.

התארגנו בהתארגנות זו כתוצאה מאינסוף תלונות של תושבים הנוגעות להתנהגות פקחי המועצה, לוכדי הכלבים והנהלת מחלקת התברואה והמועצה כלפי הכלבים. בשנים האחרונות התרבו מאוד הלכידות והקנסות של ועל כלבים שנמצאו מחוץ לחצרות. המועצה הפכה את עניין הכלבים למקור הכנסה בלתי מבוטל להעשיר את קופת המועצה המתדלדלת. לטעמנו, התנהגות זאת אינה מוצדקת, ואף אינה חוקית במקרים רבים.

טענותינו הן עקרוניות ופרטניות: כעקרון, מטבע הדברים, בישובים כפריים וחקלאיים התושבים מחזיקים כלבים הן כתרומה לחברה, והן למטרות שמירה על הבתים והרכוש. בישובים מסוג זה אין הצדקה לכלוא כל כלב בבית כל שעות היום או להחזיקו קשור בחצר כל שעות היום. חלק מהווי החיים במקומות כאלה כולל כחלק מהטבע גם נוכחות של כלבים. בסמכותו של ראש המועצה להתיר נוכחות של כלבים שאינם קשורים ברחבי המועצה, באזורים שיקבע ולהימנע מאכיפת התקנות במלואן, לא להטריד את הכלבים השלווים והשקטים, כלבים שיצאו לזמן קצר והנמצאים במרחק סביר מבתי בעליהם.

באופן פרטני, יש לתושבים טענות רבות על אופן אכיפת התקנות והתנהגות הפקחים והלוכדים. הגיעו אלינו עשרות תלונות על:

- חדירת הפקחים למשקים ולחצרות בניגוד לחוק.
- איומים על תושבים שלא מאפשרים להם להיכנס לחצרות.
- פיתוי כלבים לצאת מאזור החצר אל הרחוב.
- מתן קנסות בעיקר לכלבים שלווים ושקטים בפתח החצר.
- הטלת קנס לתושבים (ילדים) שמטיילים עם הכלבים שלהם.
- הכלבייה לא משחררת בכוונה את הכלבים ביום הלכידה.
- הפקחים והלוכדים פועלים מאינטרס כלכלי מובהק.

מבקשים מתושבי הישובים להירתם למאבק למען הכלבים ובעליהם. אנחנו שומרי חוק ובעד החוק. עזבו את הכלבים השלווים והשקטים. להצטרפות להתארגנות:  052-4345960

נציגי ההתארגנות:
רישפון  - מור זילברשטיין , יונתן בארי 
געש - אדם בוכמן, איריס וייסמן
חרוצים - ענת  קדר, נורית גפני
בצרה - איציק גלב, אור לב
בני ציון - ליאת מירלס, זיו שרון
כפר נטר - צביה גבאי, פני רוזנברג
יקום - אמיר הר גיל, תמר קסקליאר
בית יהושע - פרח רותם, איילה שנער
תל יצחק - נועה לוגסי, דן בידנר
אודים - יפה בן דרור