| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום לכולם,

בעקבות המכתב שפרסמתי קבלתי הרבה תגובות. רובן ככולן תגובות של הזדהות. הרבה תושבים רוצים לסייע אולם אינם יודעים כיצד.

לטעמי, אופן הטיפול בהסרת המפגע או הקטנתו חייב להיות במסגרת האחריות וההובלה של הועד המקומי. צריך להקים צוות היגוי שיורכב מנציג הועד ותושבים שחושבים שיש ביכולתם לסייע. בתגובה למכתבי פנו אלי תושבים המתמחים  בתחום ההנדסה האזרחית, תכנון כבישים, ועריכת דין המציעים את עזרתם בתחום התמחותם. צריך להקצות תקציב לפעילות של הצוות. לקבל יעוץ מבוחן תנועה, יועץ תנועה, ולבצע סקר נוסף ועדכני של מספר המכוניות העוברות בכפר. ככל שתוקדם הקמת הצוות וככל שיוצאו אל הפועל הצעותיו ודרכי הפעולה שיכתיב, כך ייטב.

בנתיים, מצ"ב מכתב שהעברתי לועד המקומי ובו מפורטת הצעתי כיצד להתחיל לפעול.

בברכת חג שמח,
בני גזית