| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום רב,

מצ"ב מכתב מאת יו"ר ועד כפר נטר בנוגע להפסקת השתתפות ועד הכפר בתקצוב פעילות תנועת הנוער - סניף השלושה.

פעילות הסניף מבוססת על השתתפות תקציבית אחידה של שלושת הישובים (כפר נטר, בית יהושע, אודים) וכן על תשלומי הורים שנתיים. בשנה שעברה שילמו הורים לחניכי השיכבה הצעירה 500 ש"ח לשנה לסניף ועוד 300 ש"ח לתנועת הנוער עצמה. למרות שהסניף גדל בהתמדה, הרי שבשנים האחרונות לא גדלה השתתפות הועדים בתקצוב הפעילות ולכן לא נותרה ברירה אלא להגדיל את תשלומי ההורים ולצמצם את סבסודם של מפעלי התנועה (טיולים, הדרכות וכדומה) וכל זאת כדי להמשיך ולהפעיל את הסניף. 

למרבה הצער ולנוכח שיקולים שאינם קשורים לאופי ולאיכות פעילות תנועת הנוער, הודיע ועד כפר נטר בימים אלו כי אין בכוונתו להמשיך ולתמוך כספית בפעילות תנועת הנוער.

הודעה חד צדדית זו הינה מצערת ביותר ועלולה לגרום לפגיעה אנושה במפעל שנבנה נדבך על נדבך במשך שנים ואשר מהווה פעילות חינוכית א-פורמלית ראשונה במעלה לתושבי האזור. במאמר מוסגר נציין כי מאוד מצער שהודעה זו באה דווקא ממושב כפר נטר שנציגי הנוער שלו בסניף הינה הגבוהה ביותר!

לנוכח הודעתו החד צדדית של ועד כפר נטר כי אין בכוונתנו להמשיך ולהשתתף בתקצוב פעילות תנועת הנוער, לא נותרה בידינו כל ברירה אלא להודיע לכם ההורים לחניכים ולאנשי הצוות בסניף ממושב כפר נטר כי החל משנת הפעילות הקרובה (ספטמבר 2014) תדרשו לשלם סכום שנתי של כ- 1,700 ש"ח עבור השתתפות בנכם/בתכם בפעילות תנועת הנוער (והורים לחניכי הצוות כ- 1,200 ש"ח) - פי שניים מתושבי אודים ובית יהושע!

למרבה הצער, החלופה הינה סגירת פעילות סניף השלושה ואי פעילות תנועת נוער במסגרת יישובינו.

ככל שבידכם היכולת והכח להשפיע על ועד הכפר להמשיך ולהקצות כספים לפעילות הנוער החשובה והמבורכת נודה לכם.

בברכה,
ועדת נוער סניף השלושה