| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

אמש נשלחה הודעת אי מייל בתפוצה נרחבת ובה פנייה לעזרה של וועדת הנוער סניף השלושה, להורי ילדי סניף השלושה וביניהם תושבי כפר נטר.

בישיבה שערכתי עם נציגי וועדי הישובים ונציגי וועדת הנוער של סניף השלושה, בחודש מרץ השנה, הסברתי בצורה מפורטת את הבעייתיות בהמשך התמיכה התקציבית, של וועד מקומי כפר נטר, כפי שקיימת היום, בסניף השלושה.

ועד מקומי כפר נטר נאלץ להתמודד בשנים האחרונות בקיצוץ של החזרי הארנונה ממועצה אזורית חוף השרון. ב-5 השנים האחרונות פחתו החזרי הארנונה ריאלית בלמעלה מ-30% (למעלה מ-300 אלף שח בשנה).

כמו כן מיסי הוועד שאנו גובים נמוכים בעשרות אחוזים ממיסי הוועד שגובים שכנינו מבית יהושע ואודים (לשם השוואה בבית יהושע משלמים מיסי וועד מקומי בסך 19.37 ₪ למטר, באודים 15.48 ₪ למטר ובכפר נטר 11.68 ₪ למטר).

בשנים האחרונות, לבקשת סניף השלושה הועלתה תמיכתנו ב-25%, מ-60,000 ₪ ל-75,000 ₪.

כמו כן לבקשת סניף השלושה, מימנו הקמת מגורים בתחומי המושב לרכז הנוער של סניף השלושה. לצורך כך, רכשנו מבנה שמשמש את רכז הנוער, וועד כפר נטר נושא ברוב העלויות הקשורות בו.

בפגישה כאמור, סוכם שתעשה פנייה למועצה במציאת פתרון הולם למימון פעילות תנועת הנוער שכן המועצה משקיעה כספים גדולים ביותר במימון פעילויות לנוער כמו מופעים, אירועים וטיולים שונים.

לצערי הרב, וועדת הנוער סניף השלושה בחרה לפנות אליכם ישירות, במקום לענות למכתבי כפי שנשלח אליהם לאחר אותה פגישה וכל זאת במקום להתמודד עם הדרך הנכונה שהיא מציאת פתרון מול המועצה, כי ראוי יהיה אם המועצה תשתתף במימון העלויות, כפי שעושות הרשויות בארץ.

אני מבקש להדגיש, כי ילדי כפר נטר לא ישלמו יותר מילדים בישובים אחרים עבור פעילותם בתנועת הנוער!

רצ"ב מכתבי לוועדת הנוער של סניף השלושה.

בברכה,
שוחט רמי
יו"ר וועד מקומי כפר נטר