| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

להלן שוב רשימת המקלטים בכפר. היום ומחר מתבצעת עבודת ניקיון יסודית במקלטים לנוחות התושבים. ברצוננו לציין כי בחלק מהמקלטים יש תאורה לשעת חירום ואין בהם ציוד נוסף.

בהתאם למיילים חוזרים שקיבלנו מתושבים למדנו, כי ישנן מספר משפחות אשר אין בקרבת מגוריהן מקלט. אנו מעמידים לרשות מי שזקוק לכך את אפשרות הכניסה לממ"ד של אחד מגני הילדים. בגני הילדים מצויים ממ"דים מאובזרים ותקניים. גני הילדים אינם פתוחים ולכך נדרש מפתח. מפתחות יימסרו לתושבים שגרים בקרבת הגנים אך ורק בתיאום עם מזכירת הוועד/ רב"ש הכפר אורן סולומון 054-4838813.

אנו מאחלים לכם סוף שבוע רגוע,
ועד מקומי כפר נטר