| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים שלום,

צוות החירום של המועצה מבקש לעשות מיפוי של החיילים בסדיר, אנשי המילואים ומגוייסי צו 8 לצורך בדיקה של תוכנית סיוע. מי שרלבנטי לגביו אנא השיבו אלי במייל שם ושם משפחה והאם משרת בסדיר/ במילואים/ מגויס בצו שמונה.

תודה רבה,

אורית פלד, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vaadm.kn@013net.net