| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

על אף שלא התקבלה הנחיה מפורשת מפיקוד העורף לפתוח את המקלטים הציבוריים החליט ועד מקומי כפר נטר לפתוח את המקלטים במושב. אנא הישמעו להוראות פיקוד העורף במידת הצורך. לשם הידיעה, למי מהתושבים שאין בביתו ממ"ד/מקלט ובשעת חירום זקוק למקלט ציבורי אנא ידעו אותנו במייל למזכירות: vaadm.kn@013net.net


בברכה,
אורית פלד, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vaadm.kn@013net.net