| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]


לתושבים שלום,

הודעה מחברת חשמל: ביום חמישי ה-4/9 משעה 23:00-05:00 תהיה הפסקת חשמל. לידיעתכם והיערכותכם.

אורית פלד, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vaadm.kn@013net.net