| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

הננו מתכבדים להזמינכם לטקס הזיכרון ליצחק רבין. הטקס יערך ביום שלישי 4.11.14 בשעה 19:00 י"א בחשוון תשע"ה בבית הנוער שברחוב הברוש באודים.

מצפים לראותכם,
צוות סניף שלושה