| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

הורים יקרים שלום רב,

הורים הזקוקים לסיוע בתשלומי גני הילדים, להלן קריקטריונים לקבלת הסיוע.

בכבוד רב,
ועד מקומי כפר נטר