| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לכל ההורים שלום רב,

נבקשכם בכל לשון של בקשה, כאשר אתם מפזרים את ילדכם בבוקר וכשאתם אוספים אותם בצהריים ואחה"צ, אנא הקפידו להחנות את רכבכם כחוק. נא להימנע מחנייה בחניית נכים, חנייה באדום לבן, חניה על מעבר חציה או על המדרכה.

בברכה,
צוות גני הילדים
ועד מקומי כפר נטר