| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]


לתושבים שלום,

בשבוע הבא יעבור טרקטור בדרך הגישה שבין הסוללה לבין הבתים ברחוב הרותם והאלה בהרחבה. הטרקטור ידאג לפינוי הצמחייה כך שיהיה מעבר תקין ובטיחותי. תושבים שהשאירו חפצים מאחורי הבית מתבקשים לדאוג שהשטח הציבורי יהיה נקי ופנוי למעבר.

בהזדמנות זאת  נזכיר ונבקש מכל התושבים לזרוק פסולת גזם או כל פסולת אחרת במקומות הייעודיים לה. אנא שמרו על השטחים הציבוריים נקיים. זה נכון גם לכל הבתים הסמוכים לגן החשמל.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net