| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום, 

בהמשך השבוע יעבור טרקטור בדרך הגישה שבין הסוללה לבין הבתים ברחוב הרותם והאלה בהרחבה. הטרקטור ידאג לפינוי הצמחייה כך שיהיה מעבר תקין ובטיחותי. תושבים אשר השאירו חפצים מאחורי הבית מתבקשים לדאוג שהשטח הציבורי יהיה נקי ופנוי למעבר.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net