| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

אני שמחה על ההיענות להשתתף ולקחת חלק במציאת פתרון לבעית עומס התנועה במושב. הפגישה תתקיים ביום שני הקרוב 24.11.14 בשעה 08:30 בבוקר במזכירות הוועד המקומי.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net