| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

בישובי חוף השרון קמה התארגנות תושבים בעלי הכלבים, המוחים על התנהלות שאינה מתאימה לאורח החיים בישובים כפריים. מטרתנו היא לשנות את אופן יישום החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, ע"י מחלקת התברואה במועצה.

אנו שואפים להתנהלות שתתחשב בתושבים ולא בקבלנים הפועלים מטעם המועצה, בשכר, ללא פיקוח כלשהוא. אנחנו מציעים התנהלות ברוח "אמנת כלבים" בשיתוף הוועדים המקומיים. האמנה מציעה להפעיל באופן מושכל ואפקטיבי את לוכד הכלבים, כך שלא תופרע שלוות הכלבים השלווים והשקטים ועדיין החוק ייאכף בנחישות ותישמר שלוות תושבי ישובי חוף השרון, המופרעת ממיעוט כלבים תוקפניים ומפריעים.

לתמיכה והצטרפות לקבוצה: 052-3987066
calmandquiet47@gmail.com

תודה,
התארגנות בעלי הכלבים חוף השרון