| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

ביום ראשון 21.12.14 לא יינתנו שירותי משרד והנה"ח במזכירות הועד המקומי.

בברכה,
טל בר-אור, מזכירת ועד מקומי
טלפון: 09-8999979, פקס: 09-8911213
vadm.kfarnetter@013net.net