| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שלום,

הרישום לכיתה א' לשנת הלמודים תשע"ו יתבצע בביה"ס בתאריכים:

21-22.1.15 בשעות  13:30 - 17:30        
28.1.15 בשעות 14:00 - 17:30
30.1.15 בשעות 8:00  -  11:00   

יש להביא צילום תעודת זהות עדכנית עם כתובת הישוב כולל ספח. במידה והמשפחה חדשה, יש להביא אישור תושב מהישוב.

בברכה,
רותי אלימלך
מזכירת ביה"ס